Περιήγηση: Δημήτρης Κουκούτσης

Κοινωνία
Πρώην χρυσαυγίτης σε… σχολική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας — Καταγγελία της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Την κάθε­τη αντί­θε­σή της στην τοπο­θέ­τη­ση του πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη, γνω­στού για τις ρατσι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές του από­ψεις, Δημή­τρη Κου­κού­τση, στη…

Ανακοινώσεις
«Ο νέος Δήμαρχος Καλαμάτας Βασιλόπουλος — αγκαλιά με τον ναζί Κουκούτση στέλνουν πρόστιμα στο ΚΚΕ»

Την τακτι­κή του νέου δημάρ­χου Καλα­μά­τας Θ. Βασι­λό­που­λου να επι­τί­θε­ται στο ΚΚΕ μέσω προ­στί­μων τη στιγ­μή που ξεπλέ­νει τον πρώην…

Επικαιρότητα
Χέρι χέρι ο δήμαρχος Καλαμάτας με ναζί πρώην χρυσαυγίτη βουλευτή

Οι …εκλε­κτές συγ­γέ­νειες δεν κρύ­βο­νται όπως αυτή του δημάρ­χου Καλα­μά­τας με πρώ­ην Χρυ­σαυ­γί­τη βου­λευ­τή, και μάλι­στα εκλε­κτό του Μιχα­λο­λιά­κου. Συγκεκριμένα…