Περιήγηση: Δημήτρης Κουτσούμπας ΓΓ ΚΕ ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
Δημήτρης Κουτσούμπας: Να στείλουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων: ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφαλαίου, των μονοπωλίων και του πολέμου! Δύναμη στα Κομμουνιστικά Κόμματα _Video🎥Φωτο

Video of Δ. Κου­τσού­μπας: Παρου­σί­α­ση της Δια­κή­ρυ­ξης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των της Ευρώ­πης Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,…

Πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Πίσω από αυτό το επικίνδυνο σύστημα Υγείας βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ που υλοποιούν όλα τα άλλα κόμματα

https://youtu.be/tc8ZoPKXeJ4 Με ανα­φο­ρά στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, που «δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο αίσχος των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων», ξεκίνησε…

Πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Να σταματήσει η βαρβαρότητα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και η στήριξη στο κράτος — δολοφόνο

https://youtu.be/wn6pf5V4AGY Την στά­ση του Αδ. Γεωρ­γιά­δη που στη­ρί­ζει απρο­κά­λυ­πτα τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού και επέ­λε­ξε να περά­σει την Παγκόσμια…

Εκδηλώσεις
Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία: “200” της Καισαριανής _80 χρόνια _με Μαρία Φαραντούρη και Φωτεινή Βελεσιώτου — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας (φωτο)

✨👊 Οι αφα­νείς τα έχουν όλα έτοι­μα για να υπο­δε­χτούν τον κόσμο 🎈 ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ _ 🎶 Στις…

Εκδηλώσεις
Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη (LIVE):Με χιλιάδες κόκκινα ψηφοδέλτια στις 9 Ιούνη τους χαλάμε τα σχέδια, δυναμώνουμε την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ, ΝΑΤΟ — Φωτο

Video of Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Στο κατά­με­στο Βελ­λί­δειο Συνε­δρια­κό Κέντρο μίλη­σε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ο ΓΓ…

Εκδηλώσεις
Καρδίτσα _Δημήτρης Κουτσούμπας: Στις ευρωεκλογές η επιλογή είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που αντιπαλεύει τη φυλακή των λαών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Video of Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα Σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα με θέμα «Ο λαός της…

Διεθνή
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα που θα φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, παρα­χώ­ρη­σε συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Φιλε­λεύ­θε­ρος» της Κύπρου (σσ. καθη­με­ρι­νή εφη­με­ρί­δα της Λευκωσίας…