Περιήγηση: Δημήτρης Κουτσούμπας ΓΓ ΚΕ ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνάντηση ΚΚΕ με Συνταξιουχικές Οργανώσεις | Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά για αύξηση εδώ και τώρα των συντάξεων

Συνε­χί­ζει να κοροϊ­δεύ­ει τον ελλη­νι­κό λαό η κυβέρ­νη­ση με τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε για τα καύ­σι­μα, το ΚΚΕ θα μπει…

Πολιτική
Δημ. Κουτσούμπας στο “ΒΗΜΑ”: Άμεσο όφελος για το λαό μπορεί να υπάρξει με ένα ισχυρό, μεγάλο ΚΚΕ

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Το Βήμα» και τον δημο­σιο­γρά­φο Λ. Σταυ­ρό­που­λο παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Ολόκληρη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δημ. Κουτσούμπας: Να εκριζωθεί η βασική πανδημική ασθένεια της εποχής, ο επικίνδυνος ιός του καπιταλισμού (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Στη βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID-19: Ο καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του», από τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», το Τμή­μα Υγεί­ας — Πρόνοιας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο | Δ. Κουτσούμπας: Θα μας συντροφεύει στις χαρές, στις λύπες και στον καθημερινό αγώνα με το ΚΚΕ

Στη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο παρευ­ρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος έκανε…

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Η εξέλιξη του πολέμου δείχνει πως χάνουν οι λαοί και κερδίζουν πολλές μερίδες του κεφαλαίου και από τις δυο πλευρές

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Παρα­πο­λι­τι­κά» και τον δημο­σιο­γρά­φο Ανδρέα Παπα­δό­που­λο παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Η συνέντευξη…