Περιήγηση: Δημήτρης Κρεμαστινός

Επικαιρότητα
Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Δ. Κρεμαστινός, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» νοση­λεύ­ε­ται από το πρωί ο πρώ­ην βου­λευ­τής του Κινή­μα­τος Αλλα­γής και υπουρ­γός Υγεί­ας Δημή­τρης Κρε­μα­στι­νός. Πλη­ρο­φο­ρί­ες αναφέρουν…