Περιήγηση: Δημήτρης Μηλάκας

Νέες Κυκλοφορίες
«Μια θρησκεία χωρίς απίστους: Ποδόσφαιρο», Νίκου Μπογιόπουλου, Δημήτρη Μηλάκα

Επα­να­κυ­κλο­φό­ρη­σε πριν λίγες μέρες το βιβλίο των Νίκου Μπο­γιό­που­λου, Δημή­τρη Μηλά­κα «Μια θρη­σκεία χωρίς απί­στους: Ποδό­σφαι­ρο» (Εκδό­σεις ΚΨΜ). Όπως ο…