Περιήγηση: Δημήτρης Παναγούλης

Προτεινόμενο
Δεκέμβριος 2021 Τελευταία Πράξη
Featured Video Play Icon
Πανδημία: ΣΚΛΗΡΟ βίντεο — Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ελληνική Κυβέρνηση

Τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και την υπο­κρι­σία των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών περι­γρά­φει το «σκλη­ρό» μα εξαιρετικά…