Περιήγηση: Δημήτρης Φεργάδης

Πολιτισμός
Ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Κώστας Τσιάνος, η Μπέτυ Βαλάση… Ήταν όλοι τους εκεί

Γρά­φει ο Δημή­τρης Φερ­γά­δης, συντα­ξιού­χος, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της βιο­μη­χα­νί­ας της δισκο­γρα­φί­ας σε «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ» και «MINOS-EMI». Συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου «Με αφορμή…