Περιήγηση: Δημήτρης Χριστόφιας

Επικαιρότητα
Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα στην κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια

Στην κηδεία του Δημή­τρη Χρι­στό­φια στην Κύπρο παρέ­στη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής της αντι­προ­σω­πεί­ας του Κόμ­μα­τος στην οποία συμ­με­τεί­χαν ο Γιώρ­γος Μαρίνος,…

Επικαιρότητα
Η Κύπρος αποχαιρετά το Δημήτρη Χριστόφια — Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του τέως Προέδρου

Με δάκρυα στα μάτια, άνθρω­ποι δια­φό­ρων ηλι­κιών, απο­χαι­ρε­τoύν τον τέως Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας Δημή­τρη Χρι­στό­φια. Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χτη­κε τη…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για το θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια: «Διεθνιστής, πρωτοστάτησε στους αγώνες του κυπριακού λαού»

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας εκφρά­ζει τη βαθιά της λύπη για τον απροσ­δό­κη­το θάνα­το του συντρό­φου Δημή­τρη Χρι­στό­φια, επι­φα­νούς στε­λέ­χους του ΑΚΕΛ,…