Περιήγηση: Δημήτρη Ραβάνης Ρεντής

Πολιτισμός
Αντίο φίλε

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Έφυ­γες ταξί­δι μακρι­νό για την Ιθά­κη που πάντα αναζ­ζη­τού­σες, γυρεύ­ο­ντας την τελειό­τη­τα και τη δικαίωση…