Περιήγηση: Δημήτρη Χαρισιάδη

Εκδηλώσεις
H έκθεση “Πορτραίτα Ιστορίας. Βούλα Παπαϊωάννου-Δημήτρης Χαρισιάδης 1940–1960” στο Μουσείο Φωτογραφίας

“Τιμού­με την παρά­δο­ση της ελλη­νι­κής φωτο­γρα­φί­ας στις καλύ­τε­ρες στιγ­μές της, υπο­γραμ­μί­ζου­με σημα­ντι­κές φωτο­γρα­φί­ες ως ντο­κου­μέ­ντα με τις ακραί­ες εικό­νες αλλά…