Περιήγηση: Δημαρχείο Καισαριανής

Εκδηλώσεις
Η θεατρική παράσταση «Κύριοι και Κυρίες καθίσατε ανέτως!» στο Δημαρχείο Καισαριανής

Το Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Και­σα­ρια­νής και η θεα­τρι­κή ομά­δα ενη­λί­κων παρου­σιά­ζουν την παρά­στα­ση «Κύριοι και Κυρί­ες καθί­σα­τε ανέ­τως!», σε σκη­νο­θε­σία Ευδοκίας…