Περιήγηση: Δημογραφικό

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Πρωτοστατούμε στην ανάδειξη των προβλημάτων των πολύτεκνων οικογενειών

«Πρω­το­στα­τού­με στην ανά­δει­ξη των προ­βλη­μά­των που πλήτ­τουν τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, διεκ­δι­κού­με μέτρα στή­ρι­ξης των νέων μητέ­ρων, των νέων ζευ­γα­ριών και…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ παγιώνουν τη σημερινή βαρβαρότητα που βιώνουν νέα ζευγάρια και νέες μητέρες»

«Το κύριο στην από­φα­ση ενός ζευ­γα­ριού για το πότε και πόσα παι­διά θα κάνει είναι οι οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συνθήκες…