Περιήγηση: Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών (ΣΕΗ)

Πολιτισμός
Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών: Πρόταση για άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες

Συνε­δρί­α­σε χτες Παρα­σκευή το ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, με αφορ­μή καταγ­γε­λί­ες ηθο­ποιών που έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας. Η…