Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Δημοτικές εκλογές 2019

Οι Δημο­τι­κές εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν τον Μάιο του 2019 μαζί με τις Περι­φε­ρεια­κές Εκλο­γές για την εκλο­γή δημάρ­χων στους δήμους και περι­φε­ρειαρ­χών στις 13 Περι­φέ­ρειες της χώρας. 

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι δήμαρχοι που στηρίζει το ΚΚΕ στους νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και Ημαθίας

Συνε­χί­ζο­νται οι ανα­κοι­νώ­σεις από τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ των υπο­ψη­φί­ων δημάρ­χων που στη­ρί­ζουν σε κάθε νομό. Νομός Μεσ­ση­νί­ας Στο…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές: Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ σε Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία

Δημο­τι­κές εκλο­γές: Συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία παρου­σί­α­σης των υπο­ψη­φί­ων δημάρ­χων με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση σε περι­φέ­ρειες και νομούς της χώρας Πελο­πόν­νη­σος Για…

Μετάβαση στο περιεχόμενο