Περιήγηση: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας

Θέατρο
Ο Σταύρος Τσακίρης στη θέση του Κ. Καζάκου στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας — Το βιογραφικό του

Νέος καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής στο Δημο­τι­κό Περι­φε­ρεια­κό Θέα­τρο της Πάτρας ανα­λαμ­βά­νει ο σκη­νο­θέ­της Σταύ­ρος Τσα­κί­ρης. Ειδι­κό­τε­ρα, το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του ΔΗΠΕΘΕ…