Περιήγηση: Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας

Επικαιρότητα
Νίκος Σοφιανός (ΚΚΕ): «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, κι εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές…» (VIDEO)

Στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθή­νας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη 2023, ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ…

Κοινωνία
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Υπερψηφίστηκε ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους συμβασιούχους COVID

Στην υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης ψηφί­σμα­τος που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας με άλλες παρα­τά­ξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και στη συνέ­χεια ‑αφού…