Περιήγηση: Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Βέροιας

Παιδεία
Υπέρ της ένταξης των προσφυγόπουλων στο ελληνικό σχολείο οι μαθητές της Βέροιας

 Υπέρ της έντα­ξης των προ­σφυ­γό­που­λων στο ελλη­νι­κό σχο­λείο, ώστε να πάρουν την ελλη­νι­κή παι­δεία, τάσ­σο­νται οι μαθη­τές δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης , που…