Περιήγηση: Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας

Κοινωνία
Πυλαία: Δημοτική αρχή και κυβερνήσεις συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες γονείς από τα σχο­λεία της Πυλαί­ας που πήραν μέρος στις…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την κατάρρευση οροφής σε σχολείο: «Αλήθεια, πώς θα αξιολογήσει τώρα αυτό το σχολείο η κυρία Κεραμέως;»

«Το τρα­γι­κό γεγο­νός που συνέ­βη στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πυλαί­ας, όπου κατέρ­ρευ­σε η στέ­γη σε αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, δεί­χνει πραγ­μα­τι­κά τη…