Περιήγηση: Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ

Διεθνή
H Ρωσία προαναγγέλλει ότι θα φέρει την Συμφωνία των Πρεσπών στο ΣΑ του ΟΗΕ — Ανοιχτό το ένδεχόμενο να ασκήσει βέτο

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σε ανα­κοί­νω­ση του με θέμα την έκβα­ση του δημο­ψη­φί­σμα­τος που διε­ξή­χθη στην ΠΓΔΜ, προ­α­ναγ­γέλ­λει ότι θα…

Εκδηλώσεις
Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις της ΠΓΔΜ να προχωρήσουν στην εφαρμογή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος

Κάλε­σμα προς τις πολι­τι­κές δυνά­μεις της χώρας να προ­χω­ρή­σουν στην εφαρ­μο­γή του απο­τε­λέ­σμα­τος του δημο­ψη­φί­σμα­τος μέσω των θεσμι­κών οργά­νων της…

Διεθνή
Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Πιέζουν οι ευρωΝΑΤΟϊκοί την αντιπολίτευση να ψηφίσει τη Συμφωνία στη Βουλή — Η ερμηνεία και οι δηλώσεις τους

Πύρ­ρειος νίκη για τον Ζόραν Ζάεφ στο δημο­ψή­φι­σμα για τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών. Ο στό­χος του 50% δεν επε­τεύ­χθη. Η…

Διεθνή
Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ — Ζ. Ζάεφ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνουμε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» — Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

Με την ολο­κλή­ρω­ση της ψηφο­φο­ρί­ας ο Ζόραν Ζάεφ έκα­νε σαφές αυτό που και πριν το δημο­ψή­φι­σμα έλε­γε τι ανε­ξαρ­τή­τως της συμμετοχής,…

Επικαιρότητα
Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η προσέλευση στις κάλπες για το δημοψήφισμα

Σε χαμη­λά επί­πε­δα κινεί­ται η συμ­με­το­χή στο δημο­ψή­φι­σμα σχε­τι­κά με την συμ­φω­νία για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας. Σύμφωνα…

Διεθνή
Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Παρά τις διαφωνίες συμφωνούν στο «στρατηγικό στόχο» — Αγωνιούν και οι Ευρωπαίοι και ΗΠΑ

Δημο­ψή­φι­σμα σήμε­ρα Κυρια­κή 30 Σεπτεμ­βρί­ου στην ΠΓΔΜ, με τους πολί­τες να καλού­νται να ψηφί­σουν υπέρ ή κατά της Συμ­φω­νί­ας των…