Περιήγηση: δημοψήφισμα

Προτεινόμενο
«…Κυκλοφορούν διάφοροι προκηρύξεις αντεθνικού περιεχομένου…» (Ντοκουμέντο από το ψευτοδημοψήφισμα της Χούντας στα 1968)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το (ψετο) Δημο­ψή­φι­σμα του 1968 ήταν το πρώ­το της Χού­ντας, το οποίο είχε ως θέμα το…

Διεθνή
Κούβα: Τέλος εποχής; Εάλω η χώρα; …τίποτε απ’ όλα αυτά!

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!  // Οι πρω­τό­γνω­ρες, γνή­σια δημο­κρα­τι­κές συμ­με­το­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες ‑ουσια­στι­κές και σε βάθος, όχι κατ’ επί­φα­ση, απο­τε­λούν στρα­τη­γι­κή επιλογή,…