Περιήγηση: δημοψήφισμα

Διεθνή
Κούβα: Τέλος εποχής; Εάλω η χώρα; …τίποτε απ’ όλα αυτά!

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!  // Οι πρω­τό­γνω­ρες, γνή­σια δημο­κρα­τι­κές συμ­με­το­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες ‑ουσια­στι­κές και σε βάθος, όχι κατ’ επί­φα­ση, απο­τε­λούν στρα­τη­γι­κή επιλογή,…

Διεθνή
Καταλονία: Ο Πουτζντεμόντ προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο και η Μαδρίτη ρωτά: Ανεξαρτητοποιηθήκατε ή όχι

Ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θή­κα­τε ή όχι ανα­ρω­τιέ­ται ολό­κλη­ρη η Ισπα­νία μετά την χτε­σι­νο­βρα­δι­νή ομι­λία του Κατα­λα­νού πρω­θυ­πουρ­γού. Ο Κάρ­λες Που­τζ­ντε­μόντ προ­σπά­θη­σε να τετραγωνίσει…

Διεθνή
 «Παγωμένη» ανεξαρτησία προκειμένου να γίνει διάλογος ανακοίνωσε ο Πουτζντεμόν – Μη αποδεκτή λέει η Μαδρίτη

Μισό βήμα πίσω έκα­νε στην πολυα­να­με­νό­με­νη ομι­λία του ο Που­τζ­ντε­μόν. Ζήτη­σε αρχι­κά από το κοι­νο­βού­λιο να του δώσει την εντολή…