Περιήγηση: Δημοψηφίσματα

Διεθνή
Δημοψηφίσματα στην Ουκρανία: Συντριπτικά ποσοστά υπέρ της προσάρτησης τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές στις ουκρα­νι­κές περι­φέ­ρειες Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να  ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα συντρι­πτι­κά ποσο­στά υπέρ της προ­σάρ­τη­σης των τεσσάρων…

Διεθνή
Οι φιλορώσοι καταγγέλλουν βομβαρδισμό ξενοδοχείου στη Χερσώνα με ΝΑΤΟική καθοδήγηση — Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές της Χερ­σώ­νας κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις ότι έπλη­ξαν με έναν πύραυ­λο ένα ξενο­δο­χείο στην κατε­χό­με­νη πόλη,…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα δημοψηφίσματα στις ελεγχόμενες από τη Ρωσία ουκρανικές περιοχές

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα το πρωί στις ουκρα­νι­κές περιο­χές που ελέγ­χο­νται πλή­ρως ή εν μέρει από τη Μόσχα τα δημο­ψη­φί­σμα­τα ενσω­μά­τω­σης στη…