Περιήγηση: δημόσια τηλεόραση

Κοινωνία
ΕΡΤ ΑΕ: Στοχοποίηση δημοσιογράφου της που τάχτηκε υπέρ των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ

Με ανα­κοί­νω­σή της η «Δημό­σια» Τηλε­ό­ρα­ση, το κυβερ­νη­τι­κό φερέ­φω­νο, που μονί­μως «κατα­πί­νει την κάμη­λον»  τώρα χρειά­στη­κε και την «διύ­λι­σιν του…

Ατέχνως
ΕΡΤ: Δικαιολογώντας τα …αδικαιολόγητα για το αντικομμουνιστικό ντοκιμαντέρ — Εδώ γελάμε

Ακό­μη χει­ρό­τε­ρο της αθλιό­τη­τας είναι η προ­σπά­θεια να δικαιο­λο­γή­σεις την αθλιό­τη­τα. Κάπως έτσι, μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε η προβολή…