Περιήγηση: Δημόσιοι υπάλληλοι

Κινηματογράφος
Quo vado?

Γράφει ο Βασίλης Κρίτσας // Quo vado? Παράφραση της γνωστής βιβλικής φράσης -που έγινε και ταινία- η οποία σε ελεύθερη μετάφραση…

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επιμέλεια: Αλέκος Χατζηκώστας // Για πολλές δεκαετίες το αστικό κράτος εκτός από τη διατήρηση των «πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» μέσω του…