Περιήγηση: Δημόσιο Σχολείο

Κοινωνία
ΤΟ Εκπαιδευτικών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης “τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο” (VIDEO + ΦΩΤΟ)

Το «τι μαθαί­νουν τα παι­διά μας στο σχο­λείο» μπή­κε στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης για τα νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στα…