Περιήγηση: Δημότης Νέας ιωνίας

Κοινωνία
Στο Δήμο (Νέας Ιωνίας) που διοικούν Θωμαΐδου — Χατζησαββίδης, οι επικίνδυνες αποφάσεις πάνε χέρι χέρι με τις αντιδημοκρατικές πρακτικές

Σχο­λιά­ζει ο Δημό­της Νέας Ιωνί­ας // Οι αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές στους δήμους πάνε χέρι χέρι με τον αυταρ­χι­σμό και την αντι­δη­μο­κρα­τι­κή τακτική…

Κοινωνία
Δήμος Νέας Ιωνίας: Η κ. Θωμαΐδου, ο «Τζήμερος», ο «Κασιδιάρης» και ο προεδρεύων

Σχο­λιά­ζει ο Δημό­της Νέας Ιωνί­ας // Πρω­τό­γνω­ρα, ανεκ­δι­ή­γη­τα και απί­στευ­τα (σκη­νές απεί­ρου κάλ­λους) όσα συμ­βαί­νουν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Νέας…