Περιήγηση: ΔΗΠΑΚ Γιατρών

Επικαιρότητα
Πρώτη δύναμη ξανά και σημαντικά ενισχυμένη η ΔΗΠΑΚ στο 11ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν με επι­τυ­χία οι εργα­σί­ες του 11ου Συνε­δρί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) με την ψηφο­φο­ρία για Γενικό…

Ανακοινώσεις
Οι ηγεσίες σε ΠΙΣ και ΙΣ σε ρόλο “λαγού” για τη στήριξη της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης 

Οι ηγε­σί­ες σε ΠΙΣ και ΙΣ δεί­χνουν για άλλη μία φορά το πρό­σω­πό τους. Είναι μπρο­στά­ρη­δες στην υλο­ποί­η­ση των αντιδραστικότερων…