Περιήγηση: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα ΚΚΕ: Να μην περάσει η πλύση εγκεφάλου με τη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης»

Η ΕΕ ξεκί­νη­σε μια ακό­μα προ­πα­γαν­δι­στι­κή εκστρα­τεία πλύ­σης εγκε­φά­λου μέσω δια­δι­κτύ­ου, με την ψευ­δε­πί­γρα­φη επω­νυ­μία «Διά­σκε­ψη για το μέλ­λον της…