Περιήγηση: Διάστημα

Επιστήμη
Σπάνιο φαινόμενο: Σύνοδος πέντε πλανητών στον ουρανό, η οποία δεν θα υπάρξει ξανά έως το 2040

Μόλις ξεκί­νη­σε επί­ση­μα το καλο­καί­ρι στο βόρειο ημι­σφαί­ριο και στον ουρα­νό έχουν δώσει «ραντε­βού» πέντε πλα­νή­τες (Ερμής, Αφρο­δί­τη, Άρης, Δίας,…

Επικαιρότητα
Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος (Σοβιετικός) στην ιστορία που έκανε περίπατο στο Διάστημα

Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Αλε­ξέι Λεό­νοφ, που υπήρ­ξε ο πρώ­τος άνθρω­πος στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε περί­πα­το στο Διάστημα,…

Διεθνή
Η πρώτη κοσμοναύτης στην ιστορία, Βαλεντίνα Τερεσκόβα, στα 81 της δεν παύει να ονειρεύεται μια ακόμη διαστημική αποστολή

Η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, η πρώ­τη γυναί­κα κοσμο­ναύ­της στον κόσμο και προς το παρόν η μονα­δι­κή στην ιστο­ρία γυναί­κα που πραγματοποίησε…