Περιήγηση: Διήγημα

Λογοτεχνία
Ιστορίες εγκλεισμού: Τα διακριθέντα διηγήματα και αυτά που θα συμπεριληφθούν στη συλλογή των εκδόσεων Ατέχνως

Με τον τίτλο «Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού την επο­χή του κορω­ναϊ­ού» διορ­γα­νώ­σα­με δια­γω­νι­σμό ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος τον Απρί­λη του 2020, περί­ο­δο κατά…

Διήγημα
Κρίση… στον κύβο!

Διή­γη­μα της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη // Το απο­με­σή­με­ρο, ο Κωστής κατέ­βαι­νε το σοκά­κι δακρυ­σμέ­νος αλλά τα γυα­λιά ηλί­ου που φορού­σε έκρυ­βαν τα…

Διήγημα
Παράξενες μέρες

Διή­γη­μα της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη // Βαδί­ζω τη λεω­φό­ρο μονά­χος Ασφυ­κτιώ! Ψάχνω αέρα, ν’ ανα­σά­νω λεύ­τε­ρα, μα διά­βα­σα πως τον που­λά­νε στις…

Λογοτεχνία
Η τελετή λήξης του 7ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος «Δημήτριος Βικέλας» στη Βέροια

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στην Αντω­νιά­δειο Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών…