Περιήγηση: Διαβατά

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τρεις φασίστες κάφροι και ο γραφικός ακροδεξιός «Ζορό» στο μπάρμπεκιου του μίσους

Γελοιο­ποι­ή­θη­καν οι κάφροι διορ­γα­νω­τές του πρό­στυ­χου ρατσι­στι­κού μπάρ­μπε­κιου. Τρεις και κού­κος ή καλύ­τε­ρα τρεις και ο γρα­φι­κός ακρο­δε­ξιός Ψωμιά­δης (περισ­σό­τε­ροι…

Πολιτική
Λάσπη στον ανεμιστήρα

Πριν από ενά­μι­ση μήνα, η κυβέρ­νη­ση επι­χεί­ρη­σε να δικαιο­λο­γή­σει την ΠΝΠ που καταρ­γεί το αυτο­διοί­κη­το του ΚΕΘΕΑ αφή­νο­ντας υπο­νο­ού­με­να για…

Επικαιρότητα
Ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από το κέντρο φιλοξενίας Διαβατών όπου έχουν κατασκηνώσει περίπου 500 πρόσφυγες

Σε σκη­νές ‑και ανά­βο­ντας φωτιές για να ζεστα­θούν- δια­νυ­κτέ­ρευ­σαν περί­που 500 πρό­σφυ­γες, ανά­με­σά τους και οικο­γέ­νειες με μικρά παι­διά, οι…