Περιήγηση: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Διεθνή
Ισραήλ: Για 10η εβδομάδα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης

Χιλιά­δες Ισραη­λι­νοί κατέ­κλυ­σαν τους δρό­μους για ακό­μη ένα Σάβ­βα­το σε πανε­θνι­κές δια­δη­λώ­σεις, στην 10η πλέ­ον εβδο­μά­δα τους, ενά­ντια σε ένα…

Διεθνή
Ισραήλ: Φυλλορροεί η δημοτικότητα Νετανιάχου — Πάνω απ’ τους μισούς πολίτες δεν τον εμπιστεύονται

Την «κάτω βόλ­τα» έχει πάρει η δημο­τι­κό­τη­τα του πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις κατά της…

Διεθνή
Ισραήλ: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη διεφθαρμένη κυβέρνηση Νετανιάχου

Συνε­χί­στη­καν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο οι μαζι­κές αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις σε πόλεις του Ισρα­ήλ. Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές έκα­ναν πορεία στο κέντρο της Ιερου­σα­λήμ και…