Περιήγηση: Διαδηλώσεις στο Καζακστάν

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδήλωση με αφορμή τις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές — λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν, η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθήνας…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν αύριο Τετάρτη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αύριο Τετάρ­τη 19 Γενά­ρη, στις 11.00 το πρωί, αντι­προ­σω­πεί­ες του…

Διεθνή
Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις στο Καζακστάν

Στις 18 Ιανουα­ρί­ου 2022, μετά από πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, του ΚΚ Τουρ­κί­ας και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν, εκδό­θη­κε Κοι­νή Ανακοίνωση…

Επικαιρότητα
Αθήνα — Πρεσβεία Καζακστάν: Παράσταση διαμαρτυρίας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο λαό του Καζακστάν (ΦΩΤΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα το από­γευ­μα Συν­δι­κά­τα της Αττι­κής μπρο­στά από την Πρε­σβεία του Καζακ­στάν στο Ψυχι­κό. «Οι λαοί που…

Επικαιρότητα
Σήμερα στις 6 μ.μ η παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν στην Αθήνα

Σήμε­ρα στις 6 μ.μ. είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­τι­κών συν­δι­κά­των της Αττι­κής στην Πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να. Στην…