Περιήγηση: Διαδηλώσεις

Προτεινόμενο
Θ. Παφίλης: Ανήθικη η επίθεση στις κινητοποιήσεις

Για “δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή” κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης που ζήτη­σε άμε­ση επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, μαζικά…

Επικαιρότητα
«Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»: Χουντικής έμπνευσης σχόλιο ενάντια στις διαδηλώσεις από στέλεχος της ΝΔ

Την… «δόξα» της πρώ­ην αντι­δη­μάρ­χου του Δήμου Αθη­ναί­ων Αλε­ξί­ας Έβερτ που ανή­με­ρα της επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου χαρα­κτή­ρι­ζε δια­δη­λω­τές ως «κατσα­ρί­δες…

Πολιτική
ΚΚΕ: Σκοπός της κυβέρνησης να επιβληθεί η αντιλαϊκή πολιτική «δια πυρός και σιδήρου», η καταστολή δεν θα περάσει!

«Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο “δια­χεί­ρι­σης των συνα­θροί­σε­ων”, έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει πως η κυβέρ­νη­ση έχει σκο­πό να επι­βά­λει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή “δια…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο λαός και η νεολαία με την πάλη τους θα αχρηστεύσουν τις άθλιες μεθοδεύσεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα εφαρ­μο­γής του νόμου για…

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η ενδοαστική και γεωπολιτική αντιπαράθεση στη Λευκορωσία

Συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή και γεω­πο­λι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στη Λευ­κο­ρω­σία μετά τις εκλο­γές της 9ης Αυγού­στου, όπου ο πρό­ε­δρος Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο έλαβε…