Περιήγηση: Διαδηώσεις

Διεθνή
Χιλή: Νέες μαζικές διαδηλώσεις — Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ερευνήσει ο ΟΗΕ

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν για άλλη μια φορά χθες Πέμ­πτη σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες στη Χιλή, ενώ…