Περιήγηση: Διακήρυξη 3ης Σεπτέμβρη

Ιστορία
Από το ΠΑΣΟΚ της «Αλλαγής», στο ΠΑΣΟΚ της (εν)αλλαγής, του αστικού εκσυγχρονισμού και της Υποταγής στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Ήταν 3‑Σεπ-1974, όταν στο «Kινγκ Πάλας», ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου ανα­κοί­νω­σε την ίδρυ­ση του ΠΑνελ­λή­νιου ΣΟσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος με τη γνω­στή «Δια­κή­ρυ­ξη…