Περιήγηση: Διακοπή υδροδότησης

Ατέχνως
Κυβέρνηση: Κάνει πως δεν γνωρίζει τον ένοχο που χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην κακοκαιρία

Την «ενό­χλη­σή» του για το «πινγκ πονγκ» των ευθυ­νών, στο οποίο επι­δό­θη­καν οι αρμό­διοι, με αφορ­μή τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα στην…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη- Οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα

«Οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης μπο­ρούν να βγά­λουν χρή­σι­μα συμπε­ρά­σμα­τα από το γεγο­νός της πολυ­ή­με­ρης δια­κο­πής της υδροδότησης.…