Περιήγηση: Διακόσιοι Κομμουνιστές

Επικαιρότητα
Το “Τελευταίο Σημείωμα” του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αλλά και του Παντελή Βούλγαρη

Γρα­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης Τόσα χρό­νια πρέ­πει να έχουν μάθει πως όταν κοι­τάς την κατη­φό­ρα ανά­πο­δα, την βλέ­πεις ανη­φό­ρα. Αυτό όμως δεν σ’ εμπο­δί­ζει να κατρακυλάς.