Περιήγηση: Διανομέας φαγητού

Κοινωνία
Τρία χρόνια φυλάκιση στον εργοδότη που ξυλοκόπησε εργαζόμενο — ντελιβερά

Σε ποι­νή φυλά­κι­σης τριών ετών, με τριε­τή ανα­στο­λή, κατα­δι­κά­στη­κε ο εργο­δό­της που παρα­πέμ­φθη­κε σε δική, κατη­γο­ρού­με­νος για τον ξυλο­δαρ­μό εργαζομένου…