Περιήγηση: Διανομείς

Επικαιρότητα
Σοκαριστικό βίντεο: Διανομέας παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σε ορμη­τι­κά ποτά­μια μετα­τρά­πη­καν δρό­μοι στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης εξαι­τί­ας της σφο­δρής νερο­πο­ντής που έπλη­ξε την πόλη το μεση­μέ­ρι της…

Επικαιρότητα
Εργαζόμενοι «e‑food»: Με μοτοπορεία έφτασαν στα γραφεία της εταιρείας — Όχι στο μοντέλο απασχόλησης του «συνεργάτη»

Έξω από τα γρα­φεία της «efood» έχουν φτά­σει εκα­το­ντά­δες δια­νο­μείς. Οι δια­νο­μείς έφθα­σαν στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας με μοτο­πο­ρεία που…

Κοινωνία
Μαζική και δυναμική απάντηση ντελιβεράδων στον εκβιασμό της «e‑food» — Τα ΜΑΤ έβαλε για …διαπραγματευτή η εταιρεία (ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, μοτο-πορεί­ες και στά­ση εργα­σί­ας απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι δια­νο­μείς της «e‑food» και οι υπό­λοι­ποι ντε­λι­βε­ρά­δες στον πρό­σφα­το εκβιασμό…

Επικαιρότητα
Ντελιβεράδες & Επισιτισμός: Μοτοπορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα με στάση εργασίας

🔻«Ενα χρό­νο τώρα δια­λύ­ε­ται κάθε εργα­σια­κό μας δικαί­ω­μα. Φτά­νει!» Λένε οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του επι­σι­τι­σμού — του­ρι­σμού, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας κινητοποιήσεις…