Περιήγηση: Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Επικαιρότητα
Ποινική δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε βάρος του αρνητή δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη

 Κατη­γο­ρού­με­νο για το αδί­κη­μα της δια­σπο­ράς ψευ­δών ειδή­σε­ων μέσω δια­δι­κτύ­ου κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση κατέ­στη­σε τον δικη­γό­ρο Νίκο Αντω­νιά­δη η Εισαγ­γε­λία Πρωτοδικών…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη για fake news ο δικηγόρος των αρνητών Ν. Αντωνιάδης — Aφέθηκε ελεύθερος λόγω ειδικής δωσιδικίας

Συνε­λή­φθη με εντο­λή της Εισαγ­γε­λί­ας, χθες το βρά­δυ, ο δικη­γό­ρος Νίκος Αντω­νιά­δης στο πλαί­σιο προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται για τη…