Περιήγηση: Διαφήμιση

Απόψεις
«Πιστοποιητικά» μη αντικειμενικότητας για τους κλητούς της ενημέρωσης, χρήματα για τους εκλεκτούς, μοίρασε η κυβέρνηση

Ευθύς εξαρ­χής που ανα­κοι­νώ­θη­κε το μοί­ρα­σμα πολ­λών εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ στα ΜΜΕ για την καμπά­νια «Μένου­με Σπί­τι» , το Ατέ­χνως (από…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μεσαιωνική καλημέρα στους σταθμούς του Μετρό — Καμπάνια κατά των αμβλώσεων στις αποβάθρες

Καμπά­νια κατά των αμβλώ­σε­ων στις απο­βά­θρες του Μετρό με γεν­ναία δόση σκο­τα­δι­σμού.  Συγκε­κρι­μέ­να οι επι­βά­τες του Μετρό το πρωί της…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Διαφήμιση…

Δια­φή­μι­ση. Σε κάποιες μορ­φές της ζωντα­νής δια­φή­μι­σης, οι εργα­ζό­με­νοι φορούν τερά­στιες ταμπέ­λες για την προ­σέλ­κυ­ση των περα­στι­κών βλεμ­μά­των. Στην…