Περιήγηση: Διαχείριση Απορριμμάτων

Επικαιρότητα
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΦΥΛΗΣ: Καλεί το λαό της πόλης στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

✔️  Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Φυλής, που θα γίνει σήμε­ρα, Τρί­τη 29 Οκτώ­βρη, στις 6.00 μμ.…