Περιήγηση: Διαχείριση σκουπιδιών

Επικαιρότητα
Γ. Πρωτούλης: «Το κόστος για να καταστούν τα σκουπίδια φτηνή πρώτη ύλη για το κεφάλαιο, φορτώνεται στις πλάτες των εργαζομένων»

Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού ήταν το θέμα της εκδή­λω­σης που πραγματοποίησε…