Περιήγηση: Διδώ Σωτηρίου

Stop Carre
Διδώ Σωτηρίου

Η Διδώ Σωτηρίου γεννήθηκε το Φλεβάρη του 1909 στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας της (Ευάγγελος Παππάς), γεννημένος κι…