Περιήγηση: Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα

Πολιτική
Σοσιαλιστικό Κίνημα Καζακστάν: Ζήτημα διατήρησης της αυτοτέλειας του κομμουνιστικού κινήματος η στάση του απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους συμ­με­τέ­χο­ντες στη Συνά­ντη­ση και ευχα­ρι­στού­με το ΚΚ Κού­βας για την πρό­σκλη­ση να λάβου­με μέρος σε αυτήν την εκδήλωση.…

Πολιτική
Για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στην 22η Διεθνή Συνάντηση των ΚΚ και το «κόλπο» περί «αντιρωσισμού» και «φιλορωσισμού»

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση γύρω από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να. Ορι­σμέ­νες δυνά­μεις, ακόμη…

Απόψεις
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) που έλα­βε χώρα στην Αβά­να στις 27–29…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Μπροστά στην 22η Διεθνή Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά* Από τις 27 έως τις 29 Οκτώ­βρη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αβά­να της Κού­βας η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ),…

Πολιτική
Πάβελ Μπλάνκο: «Η επιχειρηματολογία Πούτιν βασίζεται στη συκοφάντηση της σοβιετικής εξουσίας και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης»

Η ειση­γη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση του Πάβελ Μπλάν­κο, Α’ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού, στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση ΚΚΕ, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ…

Πολιτική
Αστόρ Γκαρσία: «Η άρνηση του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της Ρωσίας σήμερα σημαίνει άρνηση της πραγματικότητας»

Η ειση­γη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση του Άστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας στην στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση ΚΚΕ, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ…

Πολιτική
Κεμάλ Οκουγιάν (ΚΚ Τουρκίας): «Ο μαρξισμός-λενινισμός είναι ισχυρός και δημιουργικός»

Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση ΚΚΕ, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού και ΚΚ Τουρ­κί­ας στην…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Εισαγωγική ομιλία στην τετραμερή συνάντηση των ΚΚ Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Τουρκίας

Η εισα­γω­γι­κή τοπο­θέ­τη­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας,…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…