Περιήγηση: Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα

Διεθνή
Ανάγκη η επαναστατική ανασυγκρότηση: Ο Ελισαίος Βαγενάς μιλά για την 21η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Για την ξεχω­ρι­στή σημα­σία, τις δυσκο­λί­ες και τα συμπε­ρά­σμα­τα της Συνά­ντη­σης στη Σμύρνη…