Περιήγηση: Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Διεθνή
Το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στα παλαιστινιακά εδάφη εξετάζει το ΔΠΔ

Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) Φατού Μπεν­σου­ντά δήλω­σε σήμε­ρα ανή­συ­χη για την κλι­μά­κω­ση της βίας μετα­ξύ Ισραηλινών…