Περιήγηση: Διεθνής Αντιιμπεριαλιστική Συνάντηση για τη Δημοκρατία και ενάντια στο Νεοφιλελευθερισμό

Διεθνή
3ο Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ στην Αβάνα: «Οι λαοί ξεσηκώνονται κατά του κτηνώδους καπιταλισμού»

Την πεποί­θη­ση του ότι οι λαοί της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής έχουν αρχί­σει να ξεση­κώ­νο­νται κατά του «κτη­νώ­δους καπι­τα­λι­σμού» και του νεοφιλελεύθερου…