Περιήγηση: Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή

Διεθνή
Τόκιο 2020: Η ΔΟΕ αρνήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της ατομικής βόμβας!

Αίσθη­ση και αντι­δρά­σεις προ­κά­λε­σε η από­φα­ση της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής όχι μόνο να μη συμ­με­τά­σχει στις εκδη­λώ­σεις μνή­μης που γίνονταν…