Περιήγηση: Διεθνής Ομοσπονδία Αντιστασιακών - Αντιφασιστών (FIR)

Επικαιρότητα
Μεγάλη εκδήλωση τιμής και μνήμης: Η Παγκόσμια Αντιστασιακή Ομοσπονδία FIR στο Μνημείο Εκτελεσμένων του Σκοπευτήριο Καισαριανής (ΦΩΤΟ)

Στο ματο­βαμ­μέ­νο Σκο­πευ­τή­ριο η FIR, τιμά τους νεκρούς του αγώ­να σήμε­ρα, μέρα “ορό­ση­μο”, που συνέ­πε­σε με την πριν 77 χρόνια…

Διεθνή
Βερολίνο: Βανδάλισαν το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Γερ­μα­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη βεβή­λω­ση του μεγα­λειώ­δους μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη-Απε­λευ­θε­ρω­τή στο Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ του Βερολίνου.…