Περιήγηση: Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών & Επαναστατικών Κομμάτων Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής

Απόψεις
Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών & Επαναστατικών Κομμάτων Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής: Η μόνη βιώσιμη λύση ενάντια στον καπιταλισμό είναι ο σοσιαλισμός

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Πάνω από 20 κομ­μου­νι­στι­κά και αρι­στε­ρά κόμ­μα­τα από 11 χώρες της περιο­χής (Αργε­ντι­νή, Βολι­βία, Βρα­ζι­λία, Κού­βα, Εκουαδόρ,…